Urząd Miasta Kobyłka

Nieodpłatna pomoc prawna

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA OBSZARZE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 2019

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

TELEFON

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

GMINA KOBYŁKA

Kobyłka, al. Jana Pawła II 22

Miejski Ośrodek Kultury

parter

                                            

poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek  11.00 – 15.00

środa  11.00 – 15.00

czwartek  11.00 – 15.00

piątek  11.00 – 15.00

531 755 107

pomocy prawnej udziela

adwokat Kamila

Rembiś-Roszkowska

radca prawny Michał Karczmarczyk

GMINA MARKI

Marki, ul. Okólna 14

Szkoła Podstawowa Nr 1

parter, sala „Biuro”

                                           

poniedziałek 16.30 – 20.30

wtorek 16.30 – 20.30

środa 16.30 – 20.30

czwartek 16.30 – 20.30

piątek 16.30 – 20.30

667 607 450

pomocy prawnej udziela

adwokat Martyna Matlak

radca prawny Anna Czarnecka

GMINA RADZYMIN

Radzymin, ul. Letnia 15

parter

                                                

poniedziałek 10.00 – 14.00

wtorek  8.00 – 12.00

środa  10.00 – 14.00

czwartek  12.30 – 16.30

piątek  16.00 – 20.00

22 243 05 47

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum”, z siedzibą:

05-200 Wołomin, ul. Lipińska 101/48

telefon: 535 972 001

e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl

http://www.fundacjaspektrum.pl/

pomocy prawnej udziela radca prawny

GMINA STRACHÓWKA

Strachówka, ul. Norwida 6

Urząd Gminy

I piętro, pokój bez numeru

poniedziałek 14.30 – 18.30

wtorek 12.30 – 16.30

środa 14.30 – 18.30

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 11.30 – 15.30

25 756 28 42

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum” z Wołomina

pomocy prawnej udziela

radca prawny

GMINA TŁUSZCZ

Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Urząd Miasta

parter, pokój nr 5

                                            

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek  14.00 – 18.00

środa 12.00 – 16.00

czwartek 12.00 – 16.00

piątek  8.00 – 12.00

29 757 30 16

wew. 223

pomocy prawnej udziela

adwokat Łukasz Cymerman

radca prawny Maciej Łabuś

GMINA WOŁOMIN

Wołomin, ul. Miła 22

Zespół Szkół Specjalnych

parter, pokój nr 3

                                           

poniedziałek 15.00 – 19.00

wtorek 15.00 – 19.00

środa  15.00 – 19.00

czwartek  15.00 – 19.00 piątek 15.00 – 19.00

663 537 319

pomocy prawnej udziela

adwokat Anna Zakrzewska

radca prawny Alicja Wasiak

GMINA ZIELONKA

Zielonka, ul. Lipowa 5

Urząd Miasta

parter, pokój nr 2

                                           

poniedziałek 16.00 – 20.00

wtorek  16.00 – 20.00

środa  16.00 – 20.00

czwartek  16.00 – 20.00

piątek  16.00 – 20.00

22 761 39 38

pomocy prawnej udziela

adwokat Anna Maria Macierzyńska

radca prawny Rafał Klementowski

 

 

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

TELEFON

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

GMINA DĄBRÓWKA

Dąbrówka, ul. Kościuszki 12

budynek przy budynku

Urzędu Gminy, parter

                                                                                   

poniedziałek 15.00 – 19.00

środa  15.00 – 19.00

29 642 82 80

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji Honeste Vivere, z siedzibą:

04-474 Warszawa ul. Amałowicza-Tatara 7

telefon: 22 379 75 40 lub 531 200 352

e-mail: kontakt@honestevivere.org

http://www.facebook.com/fundacjahonestevivere/

porad udziela doradca obywatelski

GMINA JADÓW

Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Urząd Gminy

I piętro, sala konferencyjna

                                           

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 8.00 – 12.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 12.00 – 16.00

25 785 44 18

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji Honeste Vivere

z Warszawy

porad udziela doradca obywatelski

GMINA KLEMBÓW

Klembów, ul. Żymirskiego 1A

parter

                                                

poniedziałek 12.15 – 16.15

czwartek  16.00 – 20.00

piątek  7.45 – 11.45

29 753 88 41

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji Honeste Vivere

z Warszawy

porad udziela doradca obywatelski

GMINA POŚWIĘTNE

Wola Cygowska 31A

świetlica wiejska

                                                

wtorek  13.00 – 17.00

środa  16.45 – 20.45

884 196 918

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji Honeste Vivere

z Warszawy

porad udziela doradca obywatelski

GMINA ZĄBKI

Ząbki, ul. Harcerska 9

Szkoła Podstawowa Nr 1

parter, pokój nr 15

                                           

wtorek  17.00 – 21.00

czwartek  17.00 – 21.00

piątek  16.00 – 20.00

22 777 62 27

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji Honeste Vivere

z Warszawy

porad udziela doradca obywatelski

 

KONTAKT TELEFONICZNY WYŁĄCZNIE W GODZINACH PRACY PUNKTÓW

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA udzielana jest we wszystkich wymienionych punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy mediatora po uprzednim telefonicznym 735 736 797 zgłoszeniu chęci skorzystania ze świadczenia na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE UMAWIANIA TERMINU WIZYTY W PUNKTACH

 

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wołomińskiego należy umawiać telefonicznie:

 

735 736 797 – zapisy na wizytę co 40 minut,

 

w następujących dniach i godzinach:

poniedziałki:           12.00 – 17.00,

środy:                                   11.00 – 15.00,

piątki:                                   8.00 – 12.00.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z pomocy / porady poza punktem należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z pomocy / porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl.

W treści e-maila należy co najmniej:

  1. podać zakres usługi: nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
  2. wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
  3. w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
  4. podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.

Dysponent npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

 

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji (gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Ząbki) należy zgłosić telefonicznie 735 736 797 na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

 

UWAGA:
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej, w każdej z wymienionych form, osoba uprawniona składa pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  Pobierz PDF
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
  Pobierz PDF
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
  Pobierz PDF
Ulotka Informacyjna
  Pobierz PDF
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Barbarski
Ilość wyświetleń: 5798
21 lutego 2019 13:11 (Przemysław Barbarski) - Zmiana treści zakładki.
04 lipca 2018 09:37 (Przemysław Barbarski) - Zmiana treści zakładki.
11 kwietnia 2018 14:29 (Przemysław Barbarski) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl