Urząd Miasta Kobyłka

Mapa strony

Urząd Miasta Kobyłka
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Struktura urzędu
Burmistrz Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Zastępcy Burmistrza
Wydziały
Samodzielne stanowiska
Organy
Rada Miasta Kobyłka
Komisja Finansowo-Budżetowa
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
Komisja Oświaty Kultury i Spraw Społecznych
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Komisja Statutowa
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe
Pomoc społeczna
Przedszkola
Szkoły
Służba zdrowia
Informacje
Sesje planowane
Porządek obrad
Projekty uchwał
Akty prawne
Statut
Uchwały Rady Miasta Kobyłka
Zarządzenia Burmistrza
Budżet i finanse
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet Miasta Kobyłka
Wykonanie budżetu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)
Podatki i opłaty lokalne
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia, na raty
Projekty Budżetu
Praca
Ogłoszone konkursy
Wyniki konkursów
Zagospodarowanie Przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy
Obowiązujące plany miejscowe
Podsumowania do przyjętych miejscowych planów oraz studium
Ekofizjografia
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nieruchomości
Sprzedaż
Gospodarka Komunalna
Procedury
Sesje zakończone
Protokoły
Protokoły Głosowań
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Rejestr Petycji
Rejestr Działalności Lobbingowej
Komisje planowane
Porządek komisji
Kontrole
Rok 2019
Kontrola Zarządcza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Wybory
Wybory Sejm i Senat 2019
Rada Powiatowa MIR 2019
Wybory Ławników
Europarlament 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory Uzupełniające
Wybory do Parlamentu 2015
Wybory Prezydenckie 2015
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Europarlamentu 2014
Wybory samorządowe 2014
Ochrona Środowiska
Plany
Sprawozdania
Informacja publiczna
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje
Zapytania
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
Nieodpłatna pomoc prawna
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.