Urząd Miasta Kobyłka

Mapa strony

Urząd Miasta Kobyłka
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Struktura urzędu
Burmistrz Miasta
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Zastępcy Burmistrza
Wydziały
Samodzielne stanowiska
Organy
Rada Miasta Kobyłka
Komisja Finansowo-Budżetowa
Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
Komisja Oświaty Kultury i Spraw Społecznych
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Komisja Inwestycyjno-Komunalna
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe
Pomoc społeczna
Przedszkola
Szkoły
Służba zdrowia
Informacje
Sesje planowane
Porządek obrad
Projekty uchwał
Akty prawne
Statut
Uchwały Rady Miasta Kobyłka
Zarządzenia Burmistrza
Budżet i finanse
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet Miasta Kobyłka
Wykonanie budżetu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)
Podatki i opłaty lokalne
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia, na raty
Projekty Budżetu
Praca
Ogłoszone konkursy
Wyniki konkursów
Zagospodarowanie Przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obowiązujące plany miejscowe
Podsumowania do przyjętych miejscowych planów oraz studium
Ekofizjografia
Nieruchomości
Dzierżawa
Gospodarka Komunalna
Procedury
Lista osób oczekujących na mieszkanie
Sesje zakończone
Protokoły
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Rejestr Petycji
Rejestr Działalności Lobbingowej
Komisje planowane
Porządek komisji
Kontrola Zarządcza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Wybory
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu 2014
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory Uzupełniające
Wybory Ławników
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Parlamentu 2015
Wybory Samorządowe 2018
Ochrona Środowiska
Plany
Sprawozdania
Informacja publiczna
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
Nieodpłatna pomoc prawna
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl