Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Kobyłka
http://kobylka.bipgmina.pl

Osoby

Anna Jarząbek

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie majątkowe za rok 2013 [pdf, 223.84 KB]
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 [pdf, 2.24 MB]
oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018 [pdf, 147.39 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. [pdf, 166.94 KB]
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. [pdf, 2.51 MB]
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok [pdf, 1.81 MB]
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok [pdf, 101.94 KB]
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 [pdf, 2.64 MB]
Oświadczenie_majątkowe_poczatek_kadencji_2018-2023 [pdf, 2.11 MB]
Oświadczenie_majątkowe_30_04_2019 [pdf, 2.02 MB]

Funkcje:

Komisja Finansowo-Budżetowa
Przewodnicząca (2010 - 2014)
Komisja Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa
Członek Komisji (2014 - 2018)
Komisja Oświaty Kultury i Spraw Społecznych
Sekretarz (2010 - 2014)
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (2014 - 2018)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Protokolant Komisji (2018 - 2023)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Komisji (2018 - 2023)
Rada Miasta Kobyłka
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych (2014 - 2018)
Rada Miasta Kobyłka
Radna Miasta Kobyłka (2018 - 2023)
Rada Miasta Kobyłka
Radny (2010 - 2014)