Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Kobyłka
http://kobylka.bipgmina.pl

Osoby

Artur Rola

Oświadczenia majątkowe:

Oświadczenie_majątkowe_poczatek_kadencji_2018-2023 [pdf, 2.1 MB]
Oświadczenie_majątkowe_30_04_2019 [pdf, 2.2 MB]

Funkcje:

Komisja Finansowo-Budżetowa
Radny Miasta Kobyłka (2018 - 2023)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Członek Komisji (2018 - 2023)
Rada Miasta Kobyłka
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kobyłka (2018 - 2023)