Urząd Miasta Kobyłka

Rejestr zmian

24 czerwca 2019 17:32 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24.06.2019r....: Dodanie załącznika [157.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:29 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.06.2019r....: Dodanie załącznika [156.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:26 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11.06.2019r....: Dodanie załącznika [152.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:23 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 07.06.2019r....: Dodanie załącznika [151.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:22 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:20 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 07.06.2019r....: Dodanie załącznika [150.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:16 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 07.06.2019r....: Dodanie załącznika [149.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:06 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4.06.2019r. w...: Dodanie załącznika [142.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 17:05 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4.06.2019r. w...: Dodanie załącznika [141.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 15:09 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Budowa dwóch parkingów powierzchniowych „Parkuj i Jedź” w pobliżu...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 15:07 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 15:04 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [rys_planu_asnyka.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 15:03 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Usunięcie załącznika [rys_planu_napleona.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:59 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [rys_planu_napleona.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:49 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [asnyka_prognoza__rys.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:48 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [uzasadnienie__do_planu_asnyka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:48 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [asnyka_prognoza_tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:47 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [tekst_planu_asnyka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:47 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [uzasadnienie_do_planu_napoleona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:46 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [prognoza_tekst_napoleona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:46 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [prognoza_rys_napoleona.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:46 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [tekst_planu_napoleona.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:46 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Usunięcie załącznika [wylozenie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:45 (Agnieszka Lewczyk) Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...: Dodanie załącznika [rys_planu_napoleona.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2019 15:16 (Magdalena Przygodzka) Przetargi: Budowa dwóch parkingów powierzchniowych „Parkuj i Jedź” w pobliżu...: Dodanie załącznika [zalacznik_2_do_siwz_wzor_umowy__zmiana_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 14:45 (Anna Białek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 14:41 (Anna Białek) Przetargi: Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Mieszka I, Królowej Marysieńki...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 12:05 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 12:00 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [wzor_wykazu_uslug.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 12:00 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [wzor_wykazu_osob.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 12:00 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [zalacznik_4_do_siwz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowe j.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 11:59 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [zalacznik_3_do_siwz_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 11:59 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [zalacznik_2_do_siwz_wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 11:59 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [zalacznik_1_do_siwz_wzor_formularza_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 11:59 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [zalacznik_1_do_siwz_wzor_formularza_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 11:58 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 11:58 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 23:48 (Emilia Buczyńska) Komunikaty: Ogłoszenie konkursu na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu...: Dodanie załącznika [20190617235126872.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 23:47 (Emilia Buczyńska) Komunikaty: Ogłoszenie konkursu na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu...: Usunięcie załącznika [20190617234352462.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 23:45 (Emilia Buczyńska) Komunikaty: Ogłoszenie konkursu na dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu...: Dodanie załącznika [20190617234352462.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 185576
Realizacja: IDcom.pl