Urząd Miasta Kobyłka

Rejestr zmian

17 czerwca 2019 16:37 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2019 16:10 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:27 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_skl_k_rewizyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:26 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i...: Dodanie załącznika [odpis_wyroku_w_spr_zespolow_interdyscyplinarnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:26 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:26 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_sieci_publicznych_przedszkoli.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:25 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_wymiar_godzin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:24 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia...: Dodanie załącznika [maciolki_mapa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:24 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_przystapienie_do_sporzadzenia_mpzp_maciolki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:23 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:23 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_budzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:22 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:21 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_absolutorium.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:14 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:14 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:14 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_14.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:14 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:14 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_12.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:14 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_11.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:13 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:13 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_9.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:13 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:13 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_7.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:13 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:13 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:12 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:12 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:12 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:12 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [zal_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:12 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_sprawozdanie_za_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:10 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_wotum_zaufania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 14:10 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:27 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [201904__plac_zabaw_ul_norwidaprd.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:17 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [schemat_placu_zabaw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:17 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [plan_boiska_i_opis_ogrodzenia_boiska.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:16 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [siwz__zmiana_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:16 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:16 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:15 (Anna Białek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 12:46 (Anna Białek) Przetargi: Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Mieszka I, Królowej Marysieńki...: Dodanie załącznika [kobylka_mieszka_i_krolowej_marysienkiaktualizacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 12:34 (Anna Białek) Przetargi: Budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Mieszka I, Królowej Marysieńki...: Dodanie załącznika [siwz__zmiana_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 185576
Realizacja: IDcom.pl