Urząd Miasta Kobyłka

Rejestr zmian

24 września 2019 13:46 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16.04.2019r....: Dodanie załącznika [105.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 13:44 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9.01.2019r. w...: Dodanie załącznika [11.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 13:41 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10.09.2019r....: Dodanie załącznika [221.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 13:38 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.09.2019r....: Dodanie załącznika [226.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 września 2019 12:48 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów zleceń lipiec 2019: Opublikowanie dokumentu.
24 września 2019 12:47 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów zleceń lipiec 2019: Dodanie załącznika [rejestr_umow_zlecen_lipiec_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:47 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów zleceń lipiec 2019: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:47 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów lipiec 2019: Opublikowanie dokumentu.
24 września 2019 12:46 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów lipiec 2019: Dodanie załącznika [rejesr_umow_lipiec_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:46 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów lipiec 2019: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:46 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów zleceń czerwiec 2019: Opublikowanie dokumentu.
24 września 2019 12:46 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów zleceń czerwiec 2019: Dodanie załącznika [rejesr_umow_zlecen_czerwiec_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:46 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów zleceń czerwiec 2019: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:45 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów czerwiec 2019: Opublikowanie dokumentu.
24 września 2019 12:44 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów czerwiec 2019: Dodanie załącznika [rejestr_umow_czerwiec_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2019 12:44 (Monika Świderska) Rejestry: Rejestr umów czerwiec 2019: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 września 2019 16:01 (Damian ) Jednostki podległe: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dodanie stanowiska: Dyrektor.
23 września 2019 16:00 (Damian ) Osoby: Urszula Starużyk: Dodanie osoby.
23 września 2019 15:54 (Damian ) Jednostki podległe: Miejska Biblioteka Publiczna: Dodanie załącznika.
23 września 2019 15:54 (Damian ) Jednostki podległe: Miejska Biblioteka Publiczna: Dodanie stanowiska: Dyrektor.
23 września 2019 15:53 (Damian ) Jednostki podległe: Miejska Biblioteka Publiczna: Usunięcie stanowiska.
23 września 2019 15:49 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej w Kobyłce wraz z odprowadzeniem...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 13:38 (Konrad Ludwiniak) Sprzedaż: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej...: Dodanie załącznika [ogloszenie_przyjacielska_ii_przetarg.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 września 2019 13:38 (Konrad Ludwiniak) Sprzedaż: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 września 2019 13:37 (Konrad Ludwiniak) Sprzedaż: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej...: Dodanie załącznika [ogloszenie_nowa_wasia_iii_przetarg.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 września 2019 13:36 (Konrad Ludwiniak) Sprzedaż: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 września 2019 12:34 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20.09.2019r....: Dodanie załącznika [227.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 12:23 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20.09.2019r....: Usunięcie załącznika [227.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 12:04 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20.09.2019r....: Dodanie załącznika [227.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 12:01 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20.09.2019r....: Usunięcie załącznika [20190920113912505.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 12:01 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20.09.2019r....: Dodanie załącznika [20190920113912505.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 13:14 (Anna Białek) Przetargi: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły: Dodanie załącznika [wynik_ii_cz_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 12:34 (Przemysław Barbarski) Rejestr Petycji: Petycja w sprawie budowy tunelu pieszodrogowego w śladzie obecnie istniejacego...: Dodanie załącznika [petycja_przejazd.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 12:33 (Przemysław Barbarski) Rejestr Petycji: Petycja w sprawie wyznaczenia dodatkowej godziny odjazdu autobusu L27: Dodanie załącznika [petycja_l27.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 12:33 (Przemysław Barbarski) Rejestr Petycji: Petycja w sprawie wyznaczenia dodatkowej godziny odjazdu autobusu L27: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 12:25 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy...: Dodanie załącznika [uzasadnienie_do_skargi_uznanie_sie_za_organ_niewlasciwy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 12:25 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja...: Dodanie załącznika [uzasadnienie_skarga_pkp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 11:40 (Agata Gawrych) Porządek obrad: XIV sesja Rady Miasta Kobyłka 23 września 2019 r. godz. 17.00: Dodanie załącznika [porzadek_xiv_sesji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2019 11:40 (Agata Gawrych) Porządek obrad: XIV sesja Rady Miasta Kobyłka 23 września 2019 r. godz. 17.00: Usunięcie załącznika [porzadek_xiv.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 14:56 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie nr 225/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17 września...: Dodanie załącznika [225.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 190612
Realizacja: IDcom.pl