Urząd Miasta Kobyłka

Rejestr zmian

18 września 2019 14:54 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie nr 224/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17 września...: Dodanie załącznika [224.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 14:49 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie nr 220/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 września...: Dodanie załącznika [220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 14:48 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie nr 219/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 września 2019r....: Dodanie załącznika [219.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 14:09 (Aneta Jamiołkowska) Zarządzenia Burmistrza: Zarządzenie nr 218/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 września 2019r....: Dodanie załącznika [218.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 14:05 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego wraz z pompownią...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 14:03 (Katarzyna Łokietek) Przetargi: Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida w Kobyłce – etap...: Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2019 12:33 (Monika Świderska) Komunikaty: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia...: Dodanie załącznika [informacja_wody_polskie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2019 12:33 (Monika Świderska) Komunikaty: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 września 2019 12:24 (Monika Świderska) Wybory Sejm i Senat 2019: Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych...: Dodanie załącznika [wytyczne_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_sejm__i_senat_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 września 2019 15:11 (Magdalena Przygodzka) Przetargi: Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej w Kobyłce wraz z odprowadzeniem...: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 15:11 (Magdalena Przygodzka) Przetargi: Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej w Kobyłce wraz z odprowadzeniem...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 15:10 (Magdalena Przygodzka) Przetargi: Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej w Kobyłce wraz z odprowadzeniem...: Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 13:43 (Monika Świderska) Wybory Sejm i Senat 2019: Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 17 września 2019r....: Dodanie załącznika [informacja_o_dodatkowych_zgloszeniach_i_losowaniach.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 września 2019 13:01 (Monika Świderska) Wybory Sejm i Senat 2019: Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.09.2019r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_ws_miejsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_obwies zczen_i_plakatow_komitetow_wyborczych_aktualizacja.tif] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 września 2019 13:01 (Monika Świderska) Wybory Sejm i Senat 2019: Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.09.2019r....: Usunięcie załącznika [zarzadzenie_ws_miejsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_obwies zczen_i_plakatow_komitetow_wyborczychaktualizacja.tif] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 września 2019 13:00 (Monika Świderska) Wybory Sejm i Senat 2019: Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.09.2019r....: Dodanie załącznika [zarzadzenie_ws_miejsc_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_obwies zczen_i_plakatow_komitetow_wyborczychaktualizacja.tif] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 września 2019 08:35 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_wybory_lawnikow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:34 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:34 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozparzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_komisja_skrutacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:33 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozparzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:33 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_skagra.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:33 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:32 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_skarga_organ_niewlasciwy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:32 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_obywatelskie_inicjatywy_uchwalodawcze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:31 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:31 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_dodatek_energetyczny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:31 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/322/09 Rady...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_zasad_wynagradzania_nauczycieli.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:30 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/322/09 Rady...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:30 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nabycie_nieruchomosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:29 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_budzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:29 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta...: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:28 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej...: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:28 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 2019 r....: Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_pomoc_finansowa_powiatowi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:27 (Agata Gawrych) Projekty uchwał: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 2019 r....: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 08:20 (Agata Gawrych) Porządek obrad: XIV sesja Rady Miasta Kobyłka 23 września 2019 r. godz. 17.00: Dodanie załącznika [porzadek_xiv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 190612
Realizacja: IDcom.pl