Urząd Miasta Kobyłka

Zastępcy Burmistrza

Zastępcy Burmistrza

Stanowiska:

Piotr Grubek

I Zastępca Burmistrza

Zgodnie ze schematem organizacyjnym I Zastępcy Burmistrza podlegają następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Gospodarki Przestrzennej.
2. Wydział Inwestycji.
3. Wydział Wodociągów i Kanalizacji.

Przedmiot działania i kompetencje I Zastępcy Burmistrza:
1) Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
2) Nadzór nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
3) Wykonywanie zadań w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza;
4) Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Kobyłka w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
5) Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
6) Współdziałanie z Radą, Burmistrzem, II Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także Komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.

Wojciech Reutt

II Zastępca Burmistrza

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2012 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jasińska
Ilość wyświetleń: 5153
18 lipca 2018 08:14 Małgorzata Jarzębska - Usunięcie stanowiska: II Zastępca Burmistrza.
06 lutego 2018 11:41 Małgorzata Jarzębska - Dodanie stanowiska: II Zastępca Burmistrza.
01 października 2013 12:36 Patrycja Jasińska - Aktualizacja danych stanowiska: II Zastępca Burmistrza.
Realizacja: IDcom.pl