Urząd Miasta Kobyłka

Zastępcy Burmistrza

Zastępcy Burmistrza

Stanowiska:

Piotr Grubek

I Zastępca Burmistrza

Zgodnie ze schematem organizacyjnym I Zastępcy Burmistrza podlegają następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Gospodarki Przestrzennej.
2. Wydział Inwestycji.
3. Wydział Wodociągów i Kanalizacji.

Przedmiot działania i kompetencje I Zastępcy Burmistrza:
1) Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
2) Nadzór nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
3) Wykonywanie zadań w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza;
4) Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Kobyłka w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
5) Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
6) Współdziałanie z Radą, Burmistrzem, II Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także Komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.

Karina Jaźwińska

II Zastępca Burmistrza

Zgodnie ze schematem organizacyjnym II Zastępcy Burmistrza podlegają następujące komórki organizacyjne:
1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
2. Wydział Infrastruktury.
3. Wydział Ochrony Środowiska.
4. Wydział Gospodarczy.

Do kompetencji II Zastępcy Burmistrza należy:
1)Wykonywanie celów i zadań powierzonych przez Burmistrza;
2)Nadzór nad powierzonymi Komórkami organizacyjnych;
3)Uczestniczenie w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy;
4)Wykonywanie zadań w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza;
5)Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Kobyłka w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
6)Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
7)Współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także Komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi I Zastępcy Burmistrza.

Wojciech Reutt

II Zastępca Burmistrza

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2012 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jasińska
Ilość wyświetleń: 4129
06 lutego 2018 11:41 Małgorzata Jarzębska - Dodanie stanowiska: II Zastępca Burmistrza.
01 października 2013 12:36 Patrycja Jasińska - Aktualizacja danych stanowiska: II Zastępca Burmistrza.
21 sierpnia 2013 15:04 Patrycja Jasińska - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom-web.pl