Rejestr Petycji (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Petycja do Kierownika JST – o przekazanie poniższego wniosku – do podległych Placówek Oświatowych – scilicet: wszystkich szkół podstawowych”

„Petycja do Kierownika JST – o przekazanie poniższego wniosku – do podległych Placówek Oświatowych – scilicet: wszystkich szkół podstawowych.” Nr petycji: ZRP.152.3.2017 Data złożenia: 07.09.2017r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przew ...

W sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 oraz przekazania poniższego tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych.

W sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 oraz przekazania poniższego tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych. Nr petycji: ZRP.152.2.2017 Data złożenia: 10.05.2017r. Wniósł: &n

Petycja o publikację w całości wniosku na stronie internetowej Miasta Kobyłka.

Nr petycji: ZRP.152.1.2017 Data złożenia: 10.12.2017r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 10.05.2017r. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona. Spos&oa

W sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych.

Nr petycji: ZRP.152.7.2016 Data złożenia: 06.10.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 06.01.2017r. Przebieg postępowania: petycja nie rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: petycja nie

W sprawie przekazania poniższego tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych.

Nr petycji: ZRP.152.6.2016 Data złożenia: 30.09.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 30.12.2016r. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: petycja nie zos

W sprawie archiwizacji w zasobach Urzędu niniejszego wniosku wraz załącznikami jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej".

Nr petycji: ZRP.152.5.2016 Data złożenia: 22.07.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 22.10.2016r. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: petycja została

W sprawie dokonania analizy problematyki zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz zapoznania się z opinią prawną pt. "Wymogi dot.znowelizowanych postanowień tzw. ekoprojektu".

Nr petycji: ZRP.152.4.2016 Data złożenia: 22.04.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 22.07.2016r. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: petycja została

W sprawie utworzenia "biblioteczki samorządowca", w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji.

Nr petycji: ZRP.152.3.2016 Data złożenia: 18.04.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 18.07.2016r. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: petycja nie zos

W sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

Nr petycji: ZRP.152.2.2016 Data złożenia: 11.04.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 11.07.2016r. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: petycja została

W sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016.

Nr petycji: ZRP.152.1.2016 Data złożenia: 30.03.2016r. Wniósł: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, KRS 59459. Przewidywany termin załatwienia: 30.06.2016r. Przebieg postępowania: petycja nie rozpatrzona. Sposób załatwienia sprawy: pozostawiono bez rozpatrzenia. &n