Rejestr Działalności Lobbingowej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w roku 2017 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. W 2017 roku nie odnotowano dizałań podejmowanych wobec organów gminy Kobyłka w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017r., poz....

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

W 2016 roku wpłynał jeden wniosek od podmiotu wykonujacego zawodową działalność lobbingową: 1) email od Pana Artura Brylikowskiego, wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, w sprawie przesłania informacji odnośnie wprowadzenia wewnętrznego zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka w myśl art. 16 ustawy z dnia 7 lipca...

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec Burmistrza Miasta Kobyłka przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec Burmistrza Miasta Kobyłka przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową: W dniu 29 czerwca 2016 roku wpłynął email od Pana Artura Brylikowskiego, wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, domagając się przesłania informacji odnośnie wprowadzenia wewnętrznego...