Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania...

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Kobyłka na lata 2020-2024

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określania wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania...

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłkach

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kobyłka w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników...

Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dn. 26 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kobyłka

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dn. 26 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kobyłka