Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wycofania wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Zawiadamian, że po rozpatrzeniu wniosku spółki PIT-RADWAR S.A> z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przeniesieniu działalności spółki PIT-RADWAR S.A. z ul. Poligonowej w Warszawie na tereny należące...

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2020/2021

Informacja o wynikach konsultacji projketu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście KObyłka na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/77/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnien

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/77/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...