Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 252/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka w 2021 r.

Zarządzenie Nr 252/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka w 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Informacja o wynikach konsultacji dotyczacych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych