Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Kobyłka
http://kobylka.bipgmina.pl

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ul. Al. Armii Krajowej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, z dnia 21 grudnia 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.65.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: nr 4357W (ul. Al. Armii Krajowej), na odcinku od ronda Al. Armii Krajowej – Wołomińska – Załuskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego oraz nr 4361W (ul. Sasina), na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Kobyłkowską w mieście Wołomin”.

Załączniki:

obwieszczenie ZRiD Al. Armii Krajowej [525.44 KB]