Urząd Miasta Kobyłka

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie ograniczenia hałasu na drodze ekspresowej S8 na odcinku rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka (z węzłem)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka (z węzłem), tj. od km 0+521,66 do km 6+450,26, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2019 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksandra Komar
Ilość wyświetleń: 161
24 stycznia 2019 15:26 Aleksandra Komar - Opublikowanie dokumentu.
24 stycznia 2019 15:25 Aleksandra Komar - Dodanie załącznika [obwieszczenie_s81.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 stycznia 2019 15:25 Aleksandra Komar - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl