Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Skrzetuskiego i Turowskiej w Kobyłce

WZP.271.39.2020 Aktualny termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r., godz. 14:00

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Rosłana, Podleśnej oraz Ułanów w Kobyłce

WZP.271.38.2020 Aktualny termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r., godz. 13:00

Bankowa obsługa budżetu Miasta Kobyłka i jednostek organizacyjnych

WZP.271.37.2020 Aktualny termin składania ofert: 26 listopada 2020 r., godz. 13:00

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Piastowskiej, Weissa, Gospodarczej oraz Wołodyjowskiego w Kobyłce

WZP.271.36.2020 Aktualny termin składania ofert: 26 listopada 2020 r., godz. 14:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Kobyłka, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odpadów komunalnych z likwidacji dzikich wysypisk

WZP.271.33.2020 Aktualny termin składania ofert drogą elektroniczną: 10 listopada 2020 r., godz. 12:00 Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej MarketplanetOnePlace. Oznacza to, że składanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłacznie drogą elektroniczną. Wejści...

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłce (w trybie PPP)

WZP.271.17.2014 Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego.