Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Zielenieckiej w Kobyłce.

WZP.271.11.2020 Aktualny termin składania ofert: 21 kwietnia 2020r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego, dowieszenie przewodów oraz opraw przy ulicy Zieleniec

Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie Miasta Kobyłka

WZP.271.10.2020 Aktualny termin składania ofert: 16 kwietnia 2020r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie Miasta Kobyłka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanow

Odbiór odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem z terenu Miasta Kobyłka

WZP.271.9.2020 Aktualny termin składania ofert drogą elektroniczną: 3 kwietnia 2020 r., godz. 12:00 Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej MarketplanetOnePlace. Oznacza to, że składanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłacznie drogą elektroniczn...