Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Kobyłka
http://kobylka.bipgmina.pl

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

 

Aktualny termin składania ofert: 13 luty 2019 r., godzina: 13:00

 

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Kobyłka na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć  milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie ofert [223.83 KB]
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [20.98 KB]
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta [20.54 KB]
odpowiedzi na pytania 1 [458.61 KB]
odpowiedzi na pytania 2 [1.28 MB]
1_sprawozdanie Rb-Z ZOZ za IV KW 2017 r. [499.38 KB]
2_sprawozdanie Rb-Z SP ZOZ za III kwartał 2018 r. [469.88 KB]
3_zaświadczenie o wyborze Burmistrza [118.82 KB]
4_opinia RIO o długu na 2019 [463.52 KB]
5_opinia RIO o deficycie na 2019 [387.38 KB]
6_zmiana do uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami [788.21 KB]
odpowiedzi na pytania 3 [484.44 KB]
OPINIA RIO O DŁUGU na 2019 r. [408.79 KB]
Wynik [266.58 KB]