Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut

UCHWAŁA Nr VI/49/03 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka. (Warszawa, dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska...