Uchwały Rady Miasta Kobyłka

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013–2024

UCHWAŁA NR XXIX/301/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 17 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013–2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art....

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce projektu systemowego „Dążąc do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR XXIX/300/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce projektu systemowego „Dążąc do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka

UCHWAŁA NR XXVIII/299/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka

Uchwała zmieniająca Uchwałę NR XXVI/285/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2013 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/298/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę NR XXVI/285/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2013 roku Na podstawie Na podstawie art. 18 ust....

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce w rejonie ulicy Nadarzyńskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/297/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce w rejonie ulicy Nadarzyńskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zajętej pod ulicę Marii Konopnickiej w Kobyłce

UCHWAŁA NR XXVIII/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zajętej pod ulicę Marii Konopnickiej w Kobyłce Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:...

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka, obejmującej część działek ew. nr 91/1, 91/2, 92, 94 i 95 w obrębie 07

UCHWAŁA NR XXVIII/295/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka, obejmującej część działek ew. nr 91/1, 91/2, 92, 94 i 95 w obrębie 07 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/294/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn....

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka

UCHWAŁA NR XXVII/293/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała w sprawie żądania nabycia od Gminy Kobyłka nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Wygonowej

UCHWAŁA NR XXVII/292/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie żądania nabycia od Gminy Kobyłka nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Wygonowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiazku z art. 231 §...