Projekty uchwał (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy Al. Jana Pawła II i ul. ks. Franciszka Marmo w Kobyłce.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy Al. Jana Pawła II i ul. ks. Franciszka Marmo w Kobyłce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Pl. 15 Sierpnia w Kobyłce oraz terenów przyległych.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Pl. 15 Sierpnia w Kobyłce oraz terenów przyległych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Napoleona w Kobyłce.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Napoleona w Kobyłce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001...

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kobyłce na 2013 r.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kobyłce na 2013 r. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 6 pkt 13 Statutu Gminy...

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kobyłce na 2013 rok

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kobyłce na 2013 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 1 i §...

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/399/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/399/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2015"

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2015" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z...

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Urszulki w Kobyłce, obejmującego część działki ew. nr 217/1 oraz działki ew. nr 218/1 i 219/1 obręb 27

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Urszulki w Kobyłce, obejmującego część działki ew. nr 217/1 oraz działki ew. nr 218/1 i 219/1 obręb 27 Na podstawie art....

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki ew. nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28/7, część działek ew. nr: 20, 22, 23, 24, 28/6, 29/8 obręb 22 oraz część działki ew. nr 70 obręb 23 położonych w rejonie ul. Radzymińskiej i ul. Kraszewskiej; terenu działki ew. nr 3/9 obręb 26 położonej przy ul. Wierzbowej; terenu działki ew. nr 4/8 obręb 26 położonej w rejonie ul. Akacjowej w Kobył

Projekt z dnia 20 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki ew. nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28/7, część...

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 327 obręb 27 położonej przy ul. Załuskiego oraz terenu obejmującego działki ew. nr 178/1 i 179 obręb 31 położonego przy ul. Nowej w Kobyłce

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 327 obręb 27 położonej przy ul. Załuskiego oraz terenu obejmującego działki ew. nr 178/1 i 179 obręb 31 położonego przy ul. Nowej w Kobyłce Na...