Projekty uchwał (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnych działań w rozwiązywaniu problemów społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnych działań w rozwiązywaniu problemów społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych oraz z zakresu ochrony środowiska naturalnego Na podstawieart. 10 ust.1 oraz...

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce

Uchwała NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paź

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce

Uchwała NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kobyłka i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Kobyłka i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną...

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kobyłka

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie...

Projekt uchwały w sprawie podziału terenu Gminy Kobyłka na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału terenu Gminy Kobyłka na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r....

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych - Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa...

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ul. Chopina w Kobyłce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce” i ustanowienia zabezpieczenia

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia .................... 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne...