Porządek komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 24 czerwca 2020r. godz. 17.00

Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta. 2. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Kobyłce - projekty zrealizowane i zadania planowane do realizacji w tej formule. 3. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez miasto w najbliższych latach. 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za...

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 22 czerwca 2020 r. godz. 18.00

Przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok, a) absolutorium, 2. Analiza i informacja o porządku na terenach prywatnych i miejskich. 3. Informacja o realizacji planu inwestycji w mieście na rok 2020. 4. Informacja o inwestycjach i analiza kosztów z tytułu oświetlenia miasta. 5. Informacja o realizowanych i planowanych...

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 15-17 października 2019 r.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 15-17 października 2019 r. 15.10 - godz. 16.30 Komisja Finansowo-Budżetowa 15.10 - godz. 18.00 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 16.10 - godz. 17.30 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa. 17.10 - godz. 17.30 Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 20-22 sierpnia 2019 r.

20.08 - godz. 18.00 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 21.08 - godz. 17.00 Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 21.08 - godz. 20.00 Komisja Finansowo-Budżetowa 22.08 - godz. 17.30 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 25-27 marca 2019 r.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 18-21 lutego 2019 r. Posiedzenia komisji Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 25.03 godz. 20.00 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 26.03 godz. 18.00 Komisja Finansowo-Budżetowa 26.03 godz. 17.00 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 27.03 godz. 17.00

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 18-21 lutego 2019 r.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 18-21 lutego 2019 r. Posiedzenia komisji Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 18.02 godz. 18.00 Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 19.02 godz. 17.00 Komisja Finansowo-Budżetowa 20.02 godz. 17.00 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 21.02 godz. 16.00 ...

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Kobyłka w dniach 17-19 grudnia 2018 r.

Posiedzenia komisji Komisja Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 17.12 godz. 17.30 Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska 17.12 godz. 19.30 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 18.12 godz. 18.30 Komisja Finansowo-Budżetowa 19.12 godz. 17.00

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Kobyłka 5 grudnia 2018 rok godz. 18.00

Na wspólnej komisji Rady Miasta Kobyłka omawiany będzie budżet i WPF na 2019 rok.