Procedury

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przydział lokali socjalnych i tymczasowych z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem

Tytuł procedury: Przydział lokali socjalnych i tymczasowych z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz.1610) 2. Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie...

Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu sie głównego najemcy-legalizacja zamieszkania

Tytuł procedury: Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy - legalizacja zamieszkania Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz.1610) 2.Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia...

Dobrowolna zamiana lokali

Tytuł procedury: Dobrowolna zamiana mieszkań Podstawa prawna: 1.Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610), 2.Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego...

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego jeżeli wnioskodawca nie wstąpił w stosunek najmu na podstawie art.691 KC

Tytuł procedury; Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego jeżeli wnioskodawca nie wstąpił w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 KC Podstawa prawna: 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1610) 2. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Kobyłce...

Tytuł procedury: Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków

Tytuł procedury: Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1610) 2.Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie...