Procedury

Tytuł procedury: Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków

Tytuł procedury:

Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków

Podstawa prawna:

1.Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1610)

2.Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury,

ul. Wołomińska 3,

I piętro, pokój 4,

Tel. 22 786-45-46.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego:

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku:

a)przez Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kobyłka , ul. Wołomińska 1 (parter),  danych dotyczących zameldowania osób zamieszkałych w lokalu,

b) przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Kobyłka  ,  ul. Wołomińska 1 (II piętro pok. 30), danych dotyczących  nie posiadania tytułu  prawnego do innego lokalu mieszkalnego, komunalnego, prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku mieszkalnego,

2. Oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego,

3. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka,

4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.

 

Załączniki:

1.wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania)

 

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski  złożone są rozpatrywane na bieżąco przez Społeczną Komisję Mieszkaniową z udziałem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Zgodnie z KPA

 

Sposób załatwienia sprawy:

odpowiedz pisemna

 

Opłata:

Nie dotyczy

 

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

Osoba prowadząca sprawę:

Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22 786 45 46

 

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22 786 45 22

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Burmistrz Miasta

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Całka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Całka
Ilość wyświetleń: 2634
16 lutego 2018 09:49 (Iwona Całka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2012 11:39 (Iwona Całka) - Dodanie załącznika [druk_wniosku_o_lokal.pdf] do dokumentu.
10 lipca 2012 10:41 (Iwona Całka) - Dodanie dokumentu.