Procedury

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego jeżeli wnioskodawca nie wstąpił w stosunek najmu na podstawie art.691 KC

Tytuł procedury;

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego jeżeli wnioskodawca nie wstąpił w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 KC

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1610)

2. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury,

ul. Wołomińska 3,

I piętro, pokój 4,

Tel. 22 786-45-46.

 

Wymagane dokumenty:

1.wniosek o przydział lokalu mieszkalnego:

2.oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego,

3.oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka.

 

Załączniki: 

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania)

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

 

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna

 

Opłata:

Nie dotyczy

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Osoba prowadząca sprawę:

Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22 786 45 46

 

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22 786 45 22

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Całka
Ilość wyświetleń: 1209
16 lutego 2018 09:47 (Iwona Całka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2012 11:38 (Iwona Całka) - Dodanie załącznika [druk_wniosku_o_lokal.pdf] do dokumentu.
10 lipca 2012 10:51 (Iwona Całka) - Dodanie dokumentu.