Procedury

Dobrowolna zamiana lokali

Tytuł procedury:

Dobrowolna zamiana mieszkań

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610),

2.Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury,

ul. Wołomińska 3,

I piętro, pokój 4,

Tel. 22 786-45-46

 

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o dobrowolną zamianę mieszkań, wraz z potwierdzeniem na podaniu, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego podlegającego zamianie (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).

2.Pisemna zgoda właściciela budynku na dokonanie zamiany.

 

Załączniki:

Nie dotyczy

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

 

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedz pisemna

 

Opłata:

Nie dotyczy

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Osoba prowadząca sprawę:

Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22 786 45 46

 

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22 786 45 22

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Całka
Ilość wyświetleń: 1143
16 lutego 2018 09:45 (Iwona Całka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2012 10:53 (Iwona Całka) - Dodanie dokumentu.