Procedury

Przydział lokali socjalnych i tymczasowych z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem

Tytuł procedury:

Przydział lokali socjalnych i tymczasowych z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
    i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz.1610)

2. Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad      wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik      Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury,

ul. Wołomińska 3,

I piętro, pokój 4,

Tel. 22 786-45-46

 

Wymagane dokumenty:

1.wniosek o przydział lokalu socjalnego  

2. Wyrok Sądu o eksmisji wraz z orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub tymczasowego (dokumenenty do wglądu, z których sporządza się kserokopię)

 

Załączniki:

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego (druk do pobrania)

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

 

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna

 

Opłata:

Nie dotyczy

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Osoba prowadząca sprawę:

Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22 786 45 46

 

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22 786 45 22

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Całka
Ilość wyświetleń: 2086
16 lutego 2018 09:29 (Iwona Całka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2012 11:33 (Iwona Całka) - Dodanie załącznika [druk_wniosku_o_lokal.pdf] do dokumentu.
10 lipca 2012 10:57 (Iwona Całka) - Dodanie dokumentu.