Ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kobyłka Lp. Nazwa firmy Dane firmy Numer rejestrowy

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Rejestr zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka