Referendum Ogólnokrajowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 lipca 2015 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Kobyłka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących ogólnokrajowego referendendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum upływa w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Kandydatów mogą zgłaszać jedynie podmioty uprawnione, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Państwową Komisję Wyborczą. W załączniku wzór zgłoszenia kandydatów oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych...

Pełnomocnictwo do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym upływa w dniu 28 sierpnia 2015 roku. W załączniku wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.