Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Starosta Wołomiński zawiadamia o wydaniu w dniu 22 maja 2018 r. dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika P.Bartłomieja Małętkę decyzji Nr 20pz/2018 znam WAB.6740.14.68.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz...

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Nadarzyńska w mieście Kobyłka) na odc. od k. 26+000,00 do km 26+837,50"