Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021

WZP.271.35.2020 Aktualny termin składania ofert: 9 listopada 2020 r., godz. 12:00

Wykonywanie usług weterynaryjnych

WZP.271.34.2020 Aktualny termin składania ofert: 9 listopada 2020 r. do godz. 14:00 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z podziałem na części: Część I - Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu...

Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Kobyłka w sezonie 2020/2021

WZP.271.32.2020 Aktualny termin składania ofert: 27 października 2020 r., godz. 11:00

Remonty dróg na terenie miasta Kobyłka: ul. Kosynierów, ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn) oraz ul. Jałowcowej

WZP.271.31.2020 Aktualny termin składania ofert: 19 października 2020r., godz. 12:00 Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie miasta Kobyłka, tj.: 1) remont ul. Borysów (od ul. Turowskiej do ul. Nadarzyn) poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z obustronnym drenażem francuskim, 2)...

Usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w ulicy Kordeckiego na terenie Miasta Kobyłka

WZP.271.30.2020 Aktualny termin składania ofert: 2 października 2020r., godz. 11:00 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej przy realizacji inwestycji - budowa drogi w ulicy Kordeckiego na odc. Przyjacielska - Kazimierza...

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021

WZP.271.28.2020 Aktualny termin składania ofert: 7 sierpnia 2020 r., godz. 12:00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Poprzecznej w Kobyłce

WZP.271.27.2020 Aktualny termin składania ofert: 23 lipca 2020r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Poprzecznej w Kobyłce wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji d

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Pionierskiej w Kobyłce

WZP.271.26.2020 Aktualny termin składania ofert: 3 lipca 2020r., godz. 12:00 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Pionierskiej w Kobyłce wraz z uzysk

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Wesołej i Spacerowej na odc. Zaułek – Szeroka w Kobyłce

WZP.271.25.2020 Aktualny termin składania ofert: 1 lipca 2020r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Wesołej z włączeniem do projektowanego ronda w ul. Mareckiej i włączeniem do ul. Spacerowej i