Urząd Miasta Kobyłka

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły

Przetargi

WZP.271.47.2019 Aktualny termin składania ofert: 14 sierpnia 2019 r. godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Kobyłka do szkoły i z powrotem z podziałem na części.

czytaj więcej o Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły »

Remont ulicy Kosynierów w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.46.2019 Aktualny termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r., godz. 14:00 Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Kosynierów w Kobyłce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 do SIWZ (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania...

czytaj więcej o Remont ulicy Kosynierów w Kobyłce »

Remont ul. Granicznej (na odc. od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i ul. Słowackiego (na odc. od ul. Granicznej do ul. Pieniążka) w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.45.2019 Aktualny termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Granicznej (na odc. od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i ul. Słowackiego (na odc. od ul. Granicznej do ul. Pieniążka) w Kobyłce. Szczegółowy opis przedmiotu...

czytaj więcej o Remont ul. Granicznej (na odc. od ul. Napoleona do ul. Słowackiego) i ul. Słowackiego (na odc. od ul. Granicznej do ul. Pieniążka) w Kobyłce »

Przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Marmo w Kobyłce wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przetargi

WZP.271.43.2019 Aktualny termin składania ofert: 07 sierpnia 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Marmo w Kobyłce wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę sieci kanalizacji deszczowej, składającej...

czytaj więcej o Przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Marmo w Kobyłce wraz z budową kanalizacji deszczowej »

Budowa odwodnienia ulicy Heweliusza i Ogińskiego w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.42.2019 Aktualny termin składania ofert: 06 sierpnia 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia ulicy Heweliusza i Ogińskiego w Kobyłce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiar,...

czytaj więcej o Budowa odwodnienia ulicy Heweliusza i Ogińskiego w Kobyłce »

Budowa drogi gminnej ulicy Ejtnera w Kobyłce wraz z kanalizacją deszczową

Przetargi

WZP.271.41.2019 Aktualny termin składania ofert: 01 sierpnia 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ulicy Ejtnera w Kobyłce wraz z kanalizacją deszczową. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wycinkę kolidującej zieleni, 2) zasypanie istniejących rowów, 3)...

czytaj więcej o Budowa drogi gminnej ulicy Ejtnera w Kobyłce wraz z kanalizacją deszczową »

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz robót bieżących na terenie Miasta Kobyłka

Przetargi

WZP.271.40.2019 Aktualny termin składania ofert: 22 lipca 2019 r., godz. 12.00 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz robót bieżących na terenie Miasta Kobyłka, zgodnie z dokumentacją techniczną,...

czytaj więcej o Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz robót bieżących na terenie Miasta Kobyłka »

Budowa sieci wodociągowej oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ulicy Czereśniowej w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.39.2019 Aktualny termin składania ofert: 18 lipca 2019r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ulicy Czereśniowej w Kobyłce. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)prace rozbiórkowe, 2)budowę...

czytaj więcej o Budowa sieci wodociągowej oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ulicy Czereśniowej w Kobyłce »

Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej przy ul. Szerokiej w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.38.2019 Aktualny termin składania ofert: 17 lipca 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej przy ul. Szerokiej w Kobyłce. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę nowych odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej...

czytaj więcej o Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej przy ul. Szerokiej w Kobyłce »

Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka wraz z usunięciem pozostałości w postaci karp po wyciętych drzewach z podziałem na części

Przetargi

WZP.271.37.2019 Aktualny termin składania ofert: 10 lipca 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince i pielęgnacji drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka wraz z usunięciem pozostałości w postaci karp po wyciętych...

czytaj więcej o Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach, będących własnością Miasta Kobyłka wraz z usunięciem pozostałości w postaci karp po wyciętych drzewach z podziałem na części »

Realizacja: IDcom.pl