Urząd Miasta Kobyłka

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wykonywanie usług weterynaryjnych

Przetargi

WZP.271.6.2019 Aktualny termin składania ofert: 12 luty 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne z podziałem na części: Część I wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt...

czytaj więcej o Wykonywanie usług weterynaryjnych »

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Przetargi

Aktualny termin składania ofert: 13 luty 2019 r., godzina: 13:00 Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Miasta Kobyłka na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), łącznie z objęciem...

czytaj więcej o Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych »

Budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.5.2019 Aktualny termin składania ofert: 6 luty 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie terenu budowy; 2) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb); 3) roboty...

czytaj więcej o Budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce »

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i Orzeszkowej w Kobyłce (w formule zaprojektuj-wybuduj)

Przetargi

WZP.271.3.2019 Aktualny termin składania ofert: 29 stycznia 2019 r., godzina: 13:00 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa na odcinkach: od ul. Nadarzyńskiej do Ronda Cudu nad Wisłą i od Ronda Cudu nad Wisłą do ul. Broniewskiego...

czytaj więcej o Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Bohaterów Ossowa i Orzeszkowej w Kobyłce (w formule zaprojektuj-wybuduj) »

Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kobyłka

Przetargi

WZP.271.2.2019 Aktualny termin składania ofert: 16 stycznia 2019 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu miejskich odpadów z terenu Miasta Kobyłka z podziałem na zakresy: 1)odbiór i zagospodarowanie odpadów z otwartych...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kobyłka »

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka

Przetargi

WZP.271.1.2019 Aktualny termin składania ofert: 23 stycznia 2019 r., godz. 13:00 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka. 2....

czytaj więcej o Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka »

Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kobyłka

Przetargi

WZP.271.51.2018 Aktualny termin składania ofert: 17 grudnia 2018 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu miejskich odpadów z terenu Miasta Kobyłka z podziałem na zakresy: 1)odbiór i zagospodarowanie odpadów z otwartych...

czytaj więcej o Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów z terenu Miasta Kobyłka »

Przebudowa ulicy Paproci w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.48.2018 dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę ulicy Paproci w kobyłce.

czytaj więcej o Przebudowa ulicy Paproci w Kobyłce »

Budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.50.2018 Aktualny termin składania ofert: 7 grudnia 2018 r., godz. 13:00 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie terenu budowy; 2) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb); 3)...

czytaj więcej o Budowa drogi w ulicy Sikorskiego w Kobyłce »

Wykonanie robót uzupełniających przy budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce

Przetargi

WZP.271.49.2018 Dot. zamówienia udzielonego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót uzupełniających przy budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce.

czytaj więcej o Wykonanie robót uzupełniających przy budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce »

Realizacja: IDcom.pl