Urząd Miasta Kobyłka

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka


WZP.271.1.2019

 

Aktualny termin składania ofert: 23 stycznia 2019 r., godz. 13:00


1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka.
2.    Przedmiotem opracowania są tereny zieleni zlokalizowane w Kobyłce (wg załącznika nr 4 – mapa).
- obszar przy Rondzie Cudu nad Wisłą/Rynek (pow. ok. 7 229 m2),
- obszar wzdłuż ul. Bohaterów Ossowa (pow. ok. 4 421 m2),
- obszar ul. Ręczajska/Nadarzyńska/Leśna (pow. ok. 30 853 m2).
3.    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)    opracowanie dokumentacji projektowej, w tym również inwentaryzacji drzew (projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji wykonawczej) wraz z dokonaniem odpowiednich zgłoszeń;
2)    sprawowanie nadzoru autorskiego;
3)    przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu umowy;
4)    pomoc merytoryczna w przetargu na wykonawstwo robót objętych projektem będącym przedmiotem zamówienia.
4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz oraz program funkcjonalno-użytkowy.

 

Załącznik nr 8:

https://www.kobylka.pl/bip_large_files/Zalacznik_nr_8_do_siwz_Koncepcja_budowy_sciezki_rowerowej_przy_ul_Bohaterow_Ossowa.pdf

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu [105.94 KB]
SIWZ - NIEAKTUALNE [572.83 KB]
Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego [138 KB]
Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego [113 KB]
Załącznik 2 do SIWZ wzór umowy - NIEAKTUALNE [453.4 KB]
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - NIEAKTUALNE [567.67 KB]
Załącznik nr 4 do siwz -mapa [254.66 KB]
Załącznik nr 5 do siwz - KONCEPCJA - KOBYLKA_DROGA [4.9 MB]
Załącznik nr 5 do siwz - KONCEPCJA - KOBYLKA_PARK [10.3 MB]
Załącznik nr 5 do siwz - KONCEPCJA - Kobylka_Projekt_prezentacja.rar [18.89 MB]
Załącznik nr 5 do siwz - KONCEPCJA - KOBYLKA_RONDO [3.67 MB]
Załącznik nr 5 do siwz - KONCEPCJA - Koncepcja_KOBYLKA_OPIS [50.42 KB]
Załącznik nr 5 do siwz - KONCEPCJA - Przekroj_Park_lesny_Kobylka_BIOTOPY [1.04 MB]
Załącznik nr 6 do siwz - Program Funkcjonalno Użytkowy [187.44 KB]
Załącznik nr 7 do siwz - REGULAMIN KONKURSU [6.91 MB]
Załącznik nr 9 do siwz - koncepcja budowy osiedla wzdłuż ul. Ręczajskiej w Kobyłce [447.13 KB]
zmiana 1 [430.5 KB]
SIWZ — zmiana 1 - NIEAKTUALNE [572.91 KB]
Załącznik 2 do SIWZ wzór umowy — zmiana 1 - NIEAKTUALNE [453.58 KB]
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia — zmiana 1 [431.23 KB]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [43.37 KB]
wykaz osób - wzór [34.25 KB]
wykaz usług - wzór [32.28 KB]
zmiana 2 [1.34 MB]
SIWZ — zmiana 2 [573.57 KB]
Załącznik 2 do SIWZ wzór umowy — zmiana 2 [453.57 KB]
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 [48.43 KB]
protokół z otwarcia ofert [1.02 MB]
wynik [751.13 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 04.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mateusz Steckiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2019 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Łokietek
Ilość wyświetleń: 984
07 lutego 2019 15:22 Anna Białek - Dodanie załącznika [wynik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2019 14:23 Katarzyna Łokietek - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2019 09:34 Magdalena Przygodzka - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl